Prevenția suicidului

Miza este însăși viața,
motiv pentru care noi trebuie să facem tot ce ne stă în putere pentru a o salva!

Prevenția unui fenomen atât de complex, precum suicidul, necesită o abordare cel puțin pe măsură. Schițând pe scurt, dar sistematizat, principalele strategii orientate împotriva suicidului, am considerat necesară realizarea unei distincții între:

  1. strategiile de bază, orientate spre populația generală și
  2. strategiile specifice, orientate către grupul populațional vulnerabil.