Copyright

Materialele publicate pe site-ul www.suicid.ro sunt, fiecare în parte, proprietatea intelectuală a autorului menționat și protejate de Legea nr 8/1996 privind dreptul de autor, respectiv drepturile conexe (inclusiv modificările aduse prin Legea nr. 285/2004, Ordonanța de Urgență 123/2005, Legea 329/2006 și Legea nr.202/2010). În consecință, fără acordul prealabil scris al deținătorului dreptului de autor, sunt interzise cu desăvârșire reproducerea, distribuirea sau prezentarea publică ale acestora, indiferent de forma sau scopul avute în vedere.